Keresés
Menü
Joomla Slide Menu by DART Creations
Közérdekű

Horgászegyesület

Hulladéknaptár

ll. negyedév

Ma 2016. július 30., szombat, Judit és Xénia napja van. Holnap Oszkár napja lesz.

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.

Az érintett szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetést követően a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. §-ának (7) bekezdése alapján az önkormányzat tájékoztatja az adott intézkedési tervek által érintett lakosságot. A (6) bekezdés alapján az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 nap áll rendelkezésre.  Hejőkeresztúr község lakossága az ismertetettek szerint észrevételeit 2016. július 22. napjáig teheti meg, írásban az önkormányzat (3597 Hejőkeresztúr, Petőfi u. 56.) részére. A KTI ezt követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

 

Az érintett fő közlekedési létesítmény(ek) intézkedési tervjavaslata(i), valamint a kapcsolódó szakmai anyagok az alábbi linkeken érhetők el:

 

M30 - Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv
Általános leírás
Műszaki dokumentáció

 

 

Nagyobb méret >>

 

  1. I. A program célja

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésre a 2013-2015-ös években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva a 2016. évben ismételten meghirdetésre kerül a program.

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program ezen felül biztosítani kívánja az önkormányzatoknál és az önkormányzati fenntartású intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő igényének kielégítését is.

 

  1. II. A program célcsoportja

 

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

-          nappali tagozaton tanuló diákok,

-          a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,

-          közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,

-          foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

 

Bővebben...

 

 

Nagyobb méret >>

 

A versenykiírás és a jelentekezési lap letölthető innen!

 

 

 

 

 
 
 
A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevékenységgel igyekszik támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott küzdelmükben. Minthogy e közösségek jövője elsősorban attól függ, vállalják-e a felnövekvő nemzedékek szüleik magyar identitását, így programjainkkal, kezdeményezéseinkkel elsősorban az ifjúságot kívánjuk megszólítani. Örömmel számolunk be arról, hogy 2015-ben minden központilag tervezett rendezvényünk megvalósult a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában. Összesen 47 rendezvényt/programot szervezett Szövetségünk központi irodája, amelyek közel 40 ezer embert, elsősorban fiatalokat érintettek. Tovább folytatódott a szervezetépítés, különös hangsúllyal a középiskolás korosztály megszólítására. Szövetségünk aktuális taglétszáma 22 048 fő. 2015 folyamán 1705 új taggal bővültünk, az új tagok átlagéletkora 22,1 év. A helyi szervezeteink száma 438, ebből 238 Kárpát-medencei középiskolákhoz kötődik.

Bővebben...

 

 

Nagyobb méret >>

 

 

 
Cheap cialis 10mg online with overnight. Buy brand cialis 20mg online without rx.