A TÁMOP-5.3.11-13/2-2013-0017 számú projekt célkitűzései
 
 
A projektünk legfőbb célja, hogy pilot projekt létrehozásával hozzájáruljon a negatív gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordításához, az életminőség javításához a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő akciók sorozatának megvalósításával.
Átfogó célunk, Hejőkeresztúr település által egy innovatív szemléletű modell-program megvalósítása, amely építve a helyi közösségre, és az abban rejlő társadalmi kapacitásra, képes a településre jellemző negatív társadalmi folyamatok visszafordítására, komplex, átfogó cselekvési program végig vitelével. A pályázat katalizáló hatására támaszkodva, a kiforrott módszerek felhasználásával hosszú távon gátat kívánunk szabni az elszigetelődés, és társadalmi ellehetetlenülés folyamatának.
 
 
Konkrét célok:
 
 
 • Hejőkeresztúr vonzóvá tételében mind a jelenlegi, mind a jövőbeni lakosok számára
 • Hosszútávon a fiatalok zökkenőmentes beilleszkedése a helyi társadalom életébe
 • A települési és lakossági tér aktivizálása
 • Térségi foglalkoztatási, környezetvédelmi, felnőttoktatási, közösségfejlesztési integrációs program, Generációk közötti közösségfejlesztés megindítása
 • Élmény-gazdag, interaktív programok, foglalkozások szervezése, önkéntességet segítő, karitatív programok, akciók szerevezése 
 • A helyi gazdaságban megteremthető, rugalmas és fenntartható munkahelyek felkutatása és közvetítése - vállalatok társadalmi felelősségvállalása
 • Növeljük a munkavállalók alkalmazkodó képességét, együttműködési hajlandóságát 
 • Motiváljuk és segítjük a családi gazdaságok létrejöttét, a humántőke-igényes termelést végző bio - kertgazdálkodás fejlődésének elősegítésén keresztül
 • Elősegítjük a roma és nem roma lakosság közötti együttműködést, a roma felnőtt lakosság civil kapacitás-fejlesztését önkéntesek bevonásával
 • Önkéntes programok keretén belül a településkép javítása
 • Konzorciumi partnereink bevonásával a diákok és fiatalok gazdag program- és eseménykínálattal történő ellátása
 • Hejőkeresztúri Modell alkalmazása
 
 
 
 
 
 
Projektnyitó előadás
 
 
 
 
 
 Projektindító Sajtócikk


 
 
 
Projekttalálkozó Előadás


 
 
 
 
Településmarketing kiadvány


 
 
 
 
Projektzáró előadás


 
 
 
 
 
 Településmarketing Film
 

 

 

 

 Projektzáró rádió interjúk

 

Módosítás: (2015. szeptember 18. péntek, 10:49)