Hejőkeresztúr 2015 | 11 | 16

HEJŐKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY AZ ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0106 PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL

Az ÉMOP-4.1.1/A-12 „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” tárgyú pályázati konstrukció keretében Hejőkeresztúr Község Önkormányzata „Hejőkeresztúron az egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázatával 59 823 746 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. Az önkormányzat a projektet 2015. november 15-én sikeresen megvalósította. A projekt finanszírozása 100 %-os támogatás keretében valósult meg.

A projekt célja volt a lakosság számára hozzáférhetővé tenni a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi központot hozzájárulva a hozzáférés területi kiegyenlítődéséhez, a társadalmi esélykülönbségek csökkentéséhez.

Az Önkormányzat elkötelezett a mellett, hogy az egészségügyi alapellátási szolgáltatások a településen lakosság közeli szolgáltatásokként jelenjenek meg, melyhez szükséges a minőségi ellátás biztosítása, korszerű és hatékony feltételrendszer kialakításával.

A projekt keretén belül megvalósult fokozott szolgáltatói együttműködések kialakítása és az ellátásszervezés folyamatos biztosításának feltételeinek megteremtése. Létrejött a lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási szolgáltatások megerősítése, és minőségének javítása. Ezen alapellátási szolgáltatások hatékony működésükkel nemcsak az egészségügyi ellátás kiadásait képesek optimalizálni, de területi helyzetük alapján színteréül szolgálhatnak az egészséges életmódot elősegítő tevékenységeknek, szolgáltatásoknak, programoknak is.

A projektben megvalósult az orvosi rendelő épületének infrastrukturális korszerűsítése (orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat), vonzóvá tétele. Az esélyegyenlőség elveinek megfelelő beruházás megteremtette a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű személyek egészségügyi alapellátásokhoz való akadálymentes hozzáférésének lehetőségét.

Megvalósult a közvetlen betegellátással kapcsolatos háziorvosi szolgáltatón belüli és a betegellátás progresszív szintjei közötti modern infokommunikációs rendszerbe való bekapcsolódás informatikai feltételeinek megteremtése.

Sor került az alapellátás – háziorvosi, fogorvosi szolgálat- minőségének javítására, a „családorvosi szerepkör” megerősítésére.

A projekt 2015. november 15-én zárult, a projekttervben vállaltak maradéktalan megvalósításával.