A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN MUNKÁT VÉGZŐK 2012. ÉVI ADÓZÁSI ÉS BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

A közfoglalkoztatás az aktív korú, munkaképes, de a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók számára biztosít foglalkoztatási lehetőséget. Közfoglalkoztatott az, aki 16. életévét betöltötte, álláskeresőnek minősül, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és akit közfeladatot ellátó szervezet (pl. önkormányzat) közfoglalkoztatási jogviszonyban alkalmaz.

 

A közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem nem önálló tevékenységből származó bér jövedelemnek minősül, mely után a 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadó előleget a munkáltató megállapítja és levonja. 

Az adóköteles jövedelmet szerző közfoglalkoztatott magánszemélyt adóbevallási kötelezettség terheli, melyet 2013. május 20. napjáig köteles teljesíteni. 

A bevallási kötelezettségének az alábbi formában tehet eleget:

 

 

- 12M29 munkáltatói adómegállapítással, amennyiben a törvényi feltételek fennállnak és a közfoglalkoztató vállalja a bevallás elkészítését. Erről a bér kifizetője felé írásban kell nyilatkozni 2013. január 31. napjáig.

- 1253NY jelű nyilatkozat kitöltésével és 2013. február 15. napjáig az adóhatósághoz történő megküldésével. 

- 1253ADÓNYIKATKOZAT elnevezésű nyomtatványon adónyilatkozattal, amennyiben a választáshoz szükséges feltételek teljesülnek. 

- 1253-as számú bevallás önadózóként történő kitöltésével és 2013. május 20. napjáig az adóhatósághoz történő megküldésével.

Fontos, hogy a munkáltatótól kapott M30-as számú igazolás, illetve a munkaviszony évközi megszüntetésékor kiállított adatlap, valamint a különböző kifizetőktől kapott igazolások nem pótolják az adóbevallást.

Amennyiben más adóköteles jövedelmet is szerzett a magánszemély, akkor azt is fel kell tüntetni az adóbevallásban, illetve a korábbi munkáltató igazolását a munkáltatói adómegállapításhoz rendelkezésére kell bocsátani.

A közcélú foglalkoztatás adózásával kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a NAV Általános Tájékoztató Rendszerén (06-40/42-42-42) keresztül.

 

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága