„Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa pályázatot hirdet a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Hivatala hivatalvezetői munkakörének betöltésére, határozatlan időre szóló kinevezéssel, 3 hónap próbaidő kikötésével.


Ellátandó feladatok: A hivatal vezetése, döntés előkészítés, végrehajtó tevékenység és a Társulás tanácsa által meghatározott feladatok ellátása.

Betöltendő közalkalmazotti munkakör: Társulás Hivatalának referense

 


Pályázati feltételek:

-        okleveles szociálpolitikus, vagy közgazdász képesítés, vagy állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszervezői képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
-        közigazgatásban szerzett legalább 3 éves gyakorlat,
-        többcélú társulás munkaszervezeténél szerzett gyakorlat,
-        felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
-        magyar állampolgárság,

-        büntetlen előélet, illetve nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
-        cselekvőképesség,
-        közigazgatási szakvizsga,
-        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.


A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
-        jó szervező és kommunikációs készség,
-        Lotus Notes iktató, szerződéstár programok ismerete
-        ECDL vizsga.


A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.


A pályázathoz csatolni kell:
-        kísérőlevelet,
-        önéletrajzot,
-        3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt,
-        oklevelek, bizonyítványok másolatait,
-        a hivatalvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseket.


A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 10.


A pályázat elbírálásának határideje: 2012. februári tanácsülés, várhatóan február 22.


Az állás 2012. március 1-jétől tölthető be.
A pályázati eljárás és a pályázat elbírálásának módja:
A benyújtott pályázatok közül az elnök javaslatára a Társulás Tanácsa dönt az állás betöltéséről.


Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Elnökénél lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Telefon: 49-544-270;     Fax: 49-544-271”