Keresés
Menü
Joomla Slide Menu by DART Creations

 Helyi Esélyegyenlőségi Program

 

2013-2018

2018-2023

2020.09.30. felülvizsgálat 

 

Közérdekű

Ma 2021. július 28., szerda, Szabolcs és Alina napja van. Holnap Márta, Márti és Flóra napja lesz.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS

 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

 „Konyha és étterem építése Hejőkeresztúron”


>> Tájékoztató az e-ügyintézésről <<

Hejőkeresztúr 1079 fős lakosságával kisközségnek számít. A település területe 10,28 km2,ennek megfelelően a népsűrűség 111 fő/km2. A település népességszámának XX. századi alakulására - mint az országban máshol is - a világháborúk, a mezőgazdaság átalakulása és a szocialista iparosítás voltak a legnagyobb hatással. Az I. világháború hatását mutatja egy kisebb visszaesés a népességszámban - a háborúban részt vett 220 katonából 29-en haltak hősi halált. A II. világháborút megelőzően dinamikus növekedésnek indult a település, amit egy újabb háborús hullámvölgy követett.
Az ismételt gyarapodás a '70-es években kisebb mértékű emelkedést mutatott, ami az ipari centrumok és környékük elszívó hatásával magyarázható. A jobb munkalehetőségek reményében sokan települtek be a fejlettebb városokba. Ez a tendencia a lakosság vallási összetétele szerint különbségeket mutat. Miskolc, Kazincbarcika és Tiszaújváros elszippantotta a görög katolikus fiatalok nagy részét, míg a római katolikusok és reformátusok a településen maradtak. Az egykori görög katolikus többség már a múlté. Míg 1939-ben többségben voltak a görög katolikusok a római katolikusokkal szemben (394 fő gör. kat., 325 fő római kat., 39 fő református és 11 fő zsidó ), addig a jelenlegi megoszlás már a római katolikusok fölényét mutatja: 500-550 fő római katolikus; 400 fő görög katolikus és 200 fő református. Görög katolikus keresztelés 2-3 van egy évben az 5-6 temetéssel szemben.
A '90-es években újabb lassú növekedés figyelhető meg. Igaz, hogy az élveszületések és halálozások különbsége -2 - tehát csekély mértékű természetes fogyásról beszélhetünk - viszont a vándorlási egyenleg már pozitív képet mutat. A magas bejelentkezési arányba a falun belüli mozgások is beletartoznak, de az utóbbi években a városlakók kiköltözése is megfigyelhető. Sokan választják a kertvárosi lakótelepek helyett a közeli falvak békés nyugalmát, és Hejőkeresztúr ebből a szempontból nagyon ideális helyen fekszik. Szinte kilométerre pontosan egyforma távolságra helyezkedik el Miskolctól, Tiszaújvárostól és Mezőcsáttól. Ez nagyban megkönnyíti az ingázók helyzetét. A község másik sarkalatos pontja a bányató, amely télen és nyáron is számos kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Egyre növekszik azon lakosok száma, akik itt vásárolnak hétvégi házat maguknak. Így összességében Hejőkeresztúr a növekvő települések közé sorolható: 1960-96 között +17,9%-os változás figyelhető meg a népességszám alakulásában.
A korstruktúra kedvező: a megyei és az országos átlagot meghaladó a fiatalok (25,4%) és alacsonyabb a nyugdíjasok aránya (17,1%). Megfigyelhető, hogy a fiatalok és idősek létszáma nem nagyon ingadozik. Az aktív korú lakosság körében viszont kisebb növekedés tapasztalható, arányuk 57,5%.
A Sajó-Hernád sík térségére jellemző iskolai végzettségre vonatkozó adatok alapján a középfokú végzettséggel rendelkezők aránya 24,6%, amely ugyan alacsonyabb a megyei és az országos átlagnál, viszont a községek közötti összehasonlításban jó helyen áll ez a körzet. A felsőfokú végzettségűek aránya: 3,2%.
A regisztrált munkanélküliek száma viszonylag alacsony: kb 55 fő a 656 fős aktív korú lakosságból, ami alapján kis mértékű munkanélküliségről beszélhetünk a községben. A jövedelempótló támogatás megszűntével a kiesetteknek bérpótló támogatást folyósít az önkormányzat - ez kb.40 főt érint. Mivel ez a fajta támogatás legalább 30 napos munkavégzéshez van kötve, a község igyekszik maximális mennyiségű közhasznú munkát kiosztani az érintettek között. Ilyen munka például a kaszálás, patakmeder tisztítás stb. Évente 4-5 emberen lehet ilyen módon segíteni. A munkanélküliek között elsősorban '60-as születésűeket és szakképzetleneket lehet találni, a fiatalabbak ha csak rövid időre is, de könnyebben találnak állást.

 
Rendezési terv

 

Cheap cialis 10mg online with overnight. Buy brand cialis 20mg online without rx.