Keresés
Menü
Joomla Slide Menu by DART Creations

 Helyi Esélyegyenlőségi Program

 

2013-2018

2018-2023

2020.09.30. felülvizsgálat 

 

Közérdekű

Ma 2021. július 28., szerda, Szabolcs és Alina napja van. Holnap Márta, Márti és Flóra napja lesz.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS

 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

 „Konyha és étterem építése Hejőkeresztúron”


>> Tájékoztató az e-ügyintézésről <<

A község óvodája az egykori görög katolikus iskola helyén található. Jelenleg 28 gyermeknek ad otthont az épület, és a következő években várhatóan marad ez a gyermekszám. két óvónő és két dadus foglalkozik a gyerekekkel.
1786-ban a szerzetesrend eltörlése után a falu birtokjoga a vallásalapé lett. Itt az 1795. évi rendelkezés értelmében a földesúr köteles volt iskolát felállítani. E rendeletre hivatkozva az egri érsek 1813 elején azért kérte a helytartótanácsot, mint a vallásalapi birtok kezelőjét katolikus iskola építésére, mert a lakosság igazoltan szegény és számbelileg is csekély volt. 1813-ban a földesúr és a lakosság az érsek javaslatára megvásárolt egy iskolának alkalmas épületet. Ez egy szalmatetős, vert falú, egy helyiségből álló épület volt, amely tehát egyházi iskolaként működött. A község lakosságát az újratelepítés után többségében görög katolikus rutén lakta, így az iskola is görög katolikus volt. A kisebb létszámú latin szertartásúak az emődi plébániához tartoztak fíliaként. Római katolikus iskola és tanító hiánya miatt a gyerekek szintén a görög katolikus iskolát látogatták. Az épület a század végén a tűz martalékává vált. Jelenleg a napközi ebédlője található itt. A tanítók nagyon szűkös körülmények között éltek. Sem a megígért javadalmi földeket, sem fizetést nem kaptak, így kénytelenek voltak sorkoszton élni - minden nap más családnál ebédelni.

Ezt követően az 1890-es években létesítettek egy görög katolikus iskolát és kántorházat, ahol egyetlen tanító látta el feladatát. Az 1940-es évektől kettőre emelkedett az oktatók száma. Az 1910-es években felépült a római katolikus iskola is a hozzá tartozó tanítói lakással együtt. Ez az épület a mostani kultúrház helyén volt. Itt is egy tanító tevékenykedett. Mindkét iskola egy nagyteremből állt, ahol 60-80 gyerek fért el. 1945 után már állami iskoláról beszélhetünk. A két felekezetet összevonták és négy tanító között oszlott meg az első-második, harmadik-negyedik, ötödik-hatodik és a hetedik-nyolcadik osztályosok oktatása.
1965-ben adták át a jelenleg is működő körzeti  iskolát. 1965 nyarán mintegy 500 általános és középiskola építésére, felújítására, javítására került sor. Az első a sorban Hejőkeresztúr volt. A két millió forintból felépített iskola megvalósításához az állami támogatás és a hitelek mellett a jelentős értékű társadalmi munka is hozzájárult. Ebben az évben 400 forint társadalmi munka jutott egy emberre. Ennek ellenére a kivitelező vállalat késedelme miatt nem készült el a kiszabott határidőig az építkezés. Bár az iskolaavatást augusztus 20-án megtartották, valójában csak szeptember 13-ára lett teljesen kész az épület.
Az intézmény kezdettől fogva körzeti iskolaként működött, ami annyit jelent, hogy a szakáldi, Hejőszalontai és a Hejőkeresztúri gyerekek egyaránt ebben a közös épületben tanulhatnak. 
Háromszori bővítés során érte el az épület jelenlegi állapotát. A kezdeti 8 tantermes iskola ma már 15 tanteremmel, nyelvi és számítástechnika teremmel,  tornateremmel, könyvtárral és füves illetve aszfaltozott szabadtéri sportpályával ,futópályával rendelkezik.
2007-től Hejőkeresztúr- Hejőszalonta-Szakáld közoktatási intézménytársulás keretében látja el kötelező közoktatási feladatait .A IV. Bála Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda  székhelyintézménye a hejőkeresztúri körzeti iskola (1-8 osztáy), keresztúri óvoda, valamint a szakáldi tagiskola (1-4 osztály), tagóvoda, illetve a hejőszalontai tagóvoda.
A székhely iskola és óvoda épülete felújításra került. Minden tagintézmény épületének belső rendezettsége, felszereltsége a pályázatok segítségével a vezetőség és a benne dolgozók és tanulók munkáját és ízlését dícsérik.
Az intézményben folyó magasszintű oktató-nevelő munka példaértékű és országos hírű.

 
Rendezési terv

 

Cheap cialis 10mg online with overnight. Buy brand cialis 20mg online without rx.