Keresés
Menü
Joomla Slide Menu by DART Creations

 Helyi Esélyegyenlőségi Program

 

2013-2018

2018-2023

2020.09.30. felülvizsgálat 

 

Közérdekű

Ma 2021. július 28., szerda, Szabolcs és Alina napja van. Holnap Márta, Márti és Flóra napja lesz.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS

 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

 „Konyha és étterem építése Hejőkeresztúron”


>> Tájékoztató az e-ügyintézésről <<

 

Az intézmény neve, székhelye, elérhetősége

      Hejőbába - Hejőkeresztúr Községek

      Szociális, Család – és Gyermekjóléti Szolgálata

      3593 Hejőbába, Fő út 31.

      Tel/fax: 49/458-847

      E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

      Honlap:www.hejobaba.hu

                   www.hejokeresztur.hu

Munkatárs: Bélteczkiné Naszrai Marianna

 

 

Hejőkeresztúr:          Cím:     3597 Hejőkeresztúr, Petőfi S. u. 56.

Telefon/fax: 46/391-244

Hejőkeresztúrban a területi iroda a település központjában az önkormányzat épületében található.

Ügyfélfogadás:

Hejőkeresztúr, Petőfi S. u. 56.

            Csütörtök        :           8 - 12 - valamint telefonos egyeztetés után igény szerint.

 

A szolgálat alaptevékenysége

„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,

„A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. és a végrehajtáshoz kapcsolódó jogszabály alapján.

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátja a családsegítés feladatait, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.

A családok, személyek kiegyensúlyozottabb életvitele, konfliktushelyzetek feloldása, a hátrányok mérséklése és mentálhigiénés ellátása érdekében; továbbá a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, különös figyelemmel a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése.

Egységes hálózat megteremtése, meglévő szolgáltatások koordinálása, továbbfejlesztése, új szolgáltatásokkal történő bővítése, hatékony információs rendszer működtetése.

Az intézmény feladatát nem hatóságként, hanem szolgálatként látja el.

 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat működési, ellátási területe, célcsoportjai

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat Hejőbába és Hejőkeresztúr községek közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárságú, valamint letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire terjed ki.

 

A szolgáltatás célja

Az illetékességi területen élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett illetve krízishelyzetbe került személyek, családok segítése, életvezetési képességük megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok feltárása, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, valamint a krízishelyzet megszűnésének elősegítése. Tanácsadást nyújt a szociális és családtámogatási ellátások formáiról és az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében (kérelmek elkészítése, nyomtatványok kitöltése), adományokat gyűjt, közvetít.

Az ellátás igénybevételének módja

  • A család - és gyermekjóléti alapellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, valamint törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
  • Közvetlenül felkereshetik mindazok a települések területén élő és tartózkodó gyermekek és felnőttek, akik a szolgálatot bizalmukkal megtisztelik.
  • A család - és gyermekjóléti szolgálat igénybevétele történhet észlelő és jelző rendszeren keresztül,
  • Hatósági határozat alapján (pl. védelembe vétel, utógondozás, nevelésbe vétel).

 

Olyan észlelő és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket veszélyeztető okok feltárását. A gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén a védőnői szolgálat, a háziorvos, az iskola, az óvoda, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, egyházak, civil és karitatív szervezetek kötelesek jelzéssel élni a szolgáltatás felé, egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.

Jelzéssel a lakosság is élhet, amennyiben önmaga vagy a környezetében élő gyermekek illetve családok segítségre szorulnak, a gyermekek fejlődése valamilyen okból – szülők életvitele, anyagi nehézségek, bántalmazás miatt – veszélybe kerül.

Az időben érkezett jelzéssel és segítséggel megelőzhető a gyermekek testi – lelki sérülései, a veszélyeztetettség kialakulása, a gyermekek családból történő kiemelése.

 

Ha segíteni szeretne:

A környezetében élő hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetű, segítségre szoruló gyermek, egyedülálló személy, család érdekében jelzéssel élhet felénk.

Otthonában megunt használati tárgyait, bútorait, ruhaneműit, tartós fogyasztási cikkeit a Család és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül felajánlhatja a rászoruló családoknak. 

 
Cheap cialis 10mg online with overnight. Buy brand cialis 20mg online without rx.