Hejőkeresztúr

község

Településrendezési Tervének módosítása
Készült a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. előírásai szerint

  Tartalomjegyzék

  A) Tájékoztató

  A terv célja: módosítások, fejlesztések átvezetése a település rendezési tervében.

   Az alábbiakban közölt tervek, térképanyagok, információk a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. előírásai szerinti szakmai véleményezési eljárásra készültek, és jogi védelem alatt állnak. Azok más célú felhasználása tilos!

    1. Tervezői nyilatkozat
    2. Előzmények
    3. Műholdas fotó a területről (forrás:Google)
    4. A módosítás jelentősebb területei
    5. Határozat a módosítási szándékról
    6. Határozat a partnerség elveiről

    B) Településszerkezeti Terv

    Hatályban lévő munkarészek

    1. Településszerkezeti terv leírása - határozat
    2. Településszerkezeti terv az igazgatási területre

    Jóváhagyásra kerülő munkarészek

    1. Településszerkezeti terv módosítás - határozat-tervezet
    2. Településszerkezeti terv módosítás

    C) Alátámasztó munkarészek

    Tájékoztató anyagok

    1. Településfejlesztési Koncepció kivonata
    2. Társadalmi, gazdasági változások
    3. Infrastrukturális változások
    4. Kulturális örökségvédelem
    5. Környezeti értékelés
    6. Környezetalakítási javaslat
    7. Biológiai aktivitásérték számítás

    Magasabb szintű tervekkel való összhang

    1. Országos területrendezési tervvel való összhang
    2. Területfelhasználási mérleg

    D) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

    Hatályban lévő munkarészek

    1. Helyi Építési Szabályzat - rendelet
    2. Szabályozási terv a belterületre
    3. Szabályozási terv a külterületre

    Jóváhagyásra kerülő munkarészek

    1. Helyi Építési Szabályzat módosítás - rendelet-tervezet
    2. Szabályozási terv módosítás az 1. és 2. jelű területre
    3. Szabályozási terv módosítás a 3. jelű területre

    E) Alátámasztó munkarészek

    Terviratok, egyeztetések

    1. Tájékoztatási szakasz összefoglalása
    2. Tájékoztatási szakasz államigazgatási véleményei
    3. Közbenső véleményezési szakasz összefoglalása és lezárása határozattal
    4. Közbenső véleményezési szakasz véleményei
    5. Vízügyi Ig. véleménye

    Tervező: